Utrolig gøy og bra for det norske næringsliv at vi har studenter som dette og som virkelig er sultne på å være med å gjøre en forskjell. Flott tekst av Marianne Andersen (siste år student ved Markedshøyskolen på HR linjen) hvor hun deler litt av hennes tanker om kapittelet som nå snart er over og hennes tanker om det nye kapittelet som står for tur: Arbeidslivet. Framtidens HR Norge er tydeligvis i gode hender. 

marianneFor snart tre år siden satt vi på Folketeateret, det var første skoledag og vi var så spente. Foredragsholderen fortalt oss at vi måtte tro på oss selv, være aktive og jobbe hardt for å oppnå gode resultater. På den tiden hadde jeg verken selvtillit eller erfaring med studierutiner, gode karakterer og akademiske ferdigheter. I dag sitter jeg hjemme og jeg har fullført min siste eksamen. Tiden har gått så fort, det er bare innlevering av bacheloroppgaven igjen. Den dagen på Folketeateret var starten på en reise, en reise gjennom teorier, møte med mange nye mennesker og en personlig utvikling. Jeg er så ydmyk og takknemlig for opplevelsene, erfaringene og lærdommen. -Og ikke minst takknemlig for alle de fantastiske menneskene jeg har blitt kjent og samhandlet med. Nå er vi snart ferdig, snart ferdig med en bachelor i ryggsekken, og de som ikke skal studere videre, skal utøve teorien i praksis.

Det er så mange dyktige HR studenter, vi har erfaringer med ulike verv-, frivillig arbeid- og deltidsstillinger ved siden av studiene. Vi er en gruppe ulike individer som har ulike preferanser og erfaringer, dette er med på å skape en god dynamikk og spennende diskusjoner. Fra vi startet på studiene har vi hatt deleksamener, det vil si gruppeoppgaver hvor vi samhandler og jobber med case. Dette har bidratt til mye kollektiv læring, analytisk tenkning og gitt oss erfaring med relevante problemstillinger i arbeidslivet. Det er mye positivt med oss nyutdannede; vi kan formes, vi er supermotiverte, teoretiske og tenker nytt. Ved å knytte teori og praksis kan vi se problemstillinger med nye øyne og stille gode spørsmål som kan bidra til gode løsninger.

3. juni skal vi levere vår bacheloroppgave, vi har levert mange gruppeoppgaver gjennom studiene og dette er den siste. Personlig så synes jeg dette er en perfekt avslutning, vi har valgt å skrive om noe vi brenner for. I vårt tilfelle: «Hvordan kan HR vise resultater på bunnlinjen?». Vi har hatt anledning til å forske på en organisasjon som har tatt imot oss med åpne armer, og vi har lært masse. Vi har funnet teorier, valgt metode, utarbeidet spørreskjemaer, intervjuer og snakket med mange spennende mennesker, samt analysert og knyttet resultater mot teori. 3. juni er det ferdig, da er oppgaven levert og vi er ferdig med 3 år, 6 semestre og 34 eksamener på Markedshøyskolen. Hva som venter oss er nok mange fortsatt usikre på, men vi er klare for fremtiden.

Den dagen på Folketeateret hadde jeg ingen anelse om hvordan de neste tre årene og hvordan menneskene jeg møtte den dagen skulle påvirke livet mitt. Hvordan prioritering og hardt arbeid skulle gi meg en gnist og en tro på meg selv som jeg ikke visste eksisterte. Dette er ikke unikt for meg. Det er mange som har blomstret gjennom studiene, og som ønsker å vokse videre og bidra til positive resultater i en organisasjon. Ja, nå er vi endelig klare.

Marianne

https://no.linkedin.com/pub/marianne-andersen/57/450/220

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s