Jeg har bevisst prøvd å holde meg relativt rolig i henhold til spørsmålet rundt hva NAV kan tilby av hjelp til dem som nå mister jobben innenfor oljeindustrien, men da NAV Rogaland bestemte seg for å sende en SMS til ca. 7500 arbeidsledige Rogalendinger med invitasjon til en «mulighetsmesse», ja da var det på tide at jeg også sa noe i denne saken.


Tenk deg følgende: Ca. 3000 mennesker, de fleste med lang utdannelse og mange års erfaring, møter til ei messe hvor utstillerne er Statens Lånekasse, NAV, Universitet i Stavanger, Stavanger Sykehus og kun ett bemanningsbyrå. Har du tenkt litt? Flott, da tenker vi litt videre. Tenk deg at dette var det beste en offentlig aktør kunne komme opp med for å hjelpe dem som nå mister jobben til å sikre seg nye muligheter. Det er skremmende. Svært så skremmende. Noe positivt i det hele tatt? Vel, en deltaker nevnte for meg; «Det var i det minste billig kaffe. 20 kroner koppen på mulighetsmessa»

Jeg begynner smått å tenke i de baner at det er kun her i Norge hvor en aktør som NAV kan slippe unna med noe av det de sier og driver med. Det er liksom ingen som tørr å ta tak i ting og dessverre ingen som lengre forventer så mye mer. Lista er lang, men det er visse saker fra de siste seks månedene som fortsatt sitter dypt i meg (og jeg er ikke jobbsøker engang):

  1. «Det er enkelt å finne seg jobb. Det er bare å flytte til utlandet» (NAV Direktør Agder)
  2. Mulighetsmessa som jeg refererer til ovenfor som ikke var en mulighetsmesse, men mer et forsøk på å få folk til å studere, ta ut studielån og dermed ikke kunne kreve dagpenger.
  3. Regionsdirektør i Agder: «Mine beste tre tips til dem som mister jobbe; 1. Registrer deg hos NAV 2. Snakk med venner 3. Sett i gang med en gang» (Er dette det beste de kunne komme med av tips til flinke og erfarne mennesker?
  4. Valgte nylig (i Rogaland) å ansette en intern karriereveileder uten erfaring fordi denne personen kjente til deres interne systemer, i stedet for en person med 8 års erfaring fra rekruttering lokalt og som har sittet på begge sider av bordet.

Det har vært mye diskusjoner om NAV og hvor flinke de er / lite flinke de er i forskjellige sosiale medier. Det jeg reagerer mest på er når folk fra NAV systemet eller leverandører inn mot NAV ytrer meninger som verken viser respekt eller folkeskikk. Da sikter jeg til dem som tar NAV og deres rådgivere i forsvar med noe som «Det er vanskelig for dem nå som de har så mye å gjøre». Jeg vet ikke om jeg skal le eller grine når jeg leser slike utsagn jeg. Ja, det er mulig det er vanskelig å være veileder i NAV og det er mulig de har mye å gjøre i jobben sin, men vet du hva? De har det minste en jobb å gå til og per i dag så er det ca. 25000 mennesker fra olja som ikke har det. Vis litt respekt.

Man skal være forsiktig med å legge skylden på individuelle personer og det ønsker jeg heller ikke å gjøre, men når jeg tenker etter, så har vi ikke tid til ubrukelige veiledere. Ei har vi heller tid til å forstå hvor vanskelig dette er for NAV. Nei, vi trenger løsninger og det umiddelbart.

Når jeg først er inne på disse problemene rundt hva NAV kan tilby / ikke kan tilby til gruppen mennesker som mister jobbene innenfor oljeindustrien så velger jeg også å ta for meg noe som er så skremmende at jeg i grunnen ikke hadde tenkt å nevne det. Det er spesielt to ting jeg da tenker på:

  1. NAV bruker eksterne aktører til å hjelpe dem med veiledning hvor noen av disse aktørene selv har på trykk (på deres hjemmesider) at de ikke bryr seg om jobbsøkere så framt de ikke er gode nok for en spesifikk stilling. Du har hørt det før; «Vi tar kun kontakt med aktuelle søkere» Vent! Dette kan ikke være riktig? Dessverre er det riktig. Tenk deg følgende: Aktører som rett og slett gir blanke F i jobbsøkere på den ene side skal plutselig være jobbsøkerens beste venn når de arbeider inn mot NAV? Ulv i fåreklær? Ja. Respektløst? JA.
  2. Menneskene som driver med karriereveiledning inn mot NAV har så lite greie på nettopp dette at det grenser til lureri for dem som må gjennom disse kursene deres. Jeg har hørt det alt, men det som tok kaka var han som fortalte at de måtte synge en jobbsøkersang på et jobbsøkerkurs. Tenk dere det. Dette var en Geofysiker med 18 års erfaring fra bedrifter som Statoil og Shell og så må han finne seg i dette? Jobbsøkersang!!!!.
  3. I tillegg til punktene ovenfor så er flere av disse eksterne veilederne og kursholderne så «frekke» at de står fram i diskusjoner og prøver å forsvare NAV og hvordan de velger eksterne leverandører. Jeg skal si dere en ting jeg; Dette viser ikke annet enn null komma null null respekt mot de menneskene dere så fint skal hjelpe og ei heller mot oss skattebetalere. Dere burde skamme dere.

NAVNå har jeg nevnt noe av det jeg mener er problemene som folk møter når de nå mister jobben i oljeindustrien og i møte med NAV og deres høyt ukvalifiserte veiledere og eksterne leverandører. Så er det kanskje noen luringer der ute som tror at jeg gjør feil i å ta opp problemene og at jeg heller må fokusere på løsningene. Jeg skal si dere en ting jeg; Det hjelper svært lite å se på løsningene før man faktisk forstår hvor store problemer som finnes og hva disse problemene er.

Jeg har selv prøvd å være en del av løsningen. Da tenker jeg ikke på at jeg ønsker en kontrakt med NAV, men jeg har faktisk send en email til 10 NAV Direktører hvor jeg har tilbud dem og deres veiledere et gratiskurs i LinkedIn og gratis deltakelse på Det unike jobbsøkerkurset DUJSK. Av de 10 mailene så har jeg kun fått svar fra en direktør (Rogaland) som faktisk inviterte meg inn på en prat. De andre 9 må nok være svært fornøyde med oppsettet som de har per i dag siden de ikke en gang hadde bry til å svare meg. Det er jo et godt tegn……

Jeg håper virkelig at ting ordner seg raskt slik at NAV og staten Norge har noe å tilby dem som nå mister jobben innenfor oljeindustrien. Dessverre tviler jeg på at man får til noe brukbart og det er basert på at NAV og mange av deres interne og eksterne veiledere rett og slett ikke forstår hva ordet respekt betyr. Ei heller forstår de hvordan man skal behandle flinke og velutdannede mennesker.

MEN, man kan jo alltid håpe

Jeg må vare helt til slutt nevne at det helt sikkert finnes både dyktige veiledere og dyktige eksterne leverandører til NAV innenfor jobbsøking og dere vet nok hvem dere er. Håper deres metoder og gode arbeid kan smitte over på alle dem andre som ikke har forstått hva dette dreier seg om.

Er denne teksten et forsøk på å få en kontrakt med NAV? He he. Nei, ikke i det hele tatt. Jeg har ingen interesse i dette og forsøker kun å sette fokus på problemer som må løses umiddelbart og ikke neste år. Hvorfor? Fordi jeg bryr meg.

Relevante linker:

http://www.aftenbladet.no/nyheter/okonomi/jobb/Fortvilelse-over-NAV-hos-jobbsokere-3765495.html

http://www.fvn.no/okonomi/–Nav-behandler-arbeidsledige-som-fem-aringer-2773060.html

 

 

 

2 thoughts on “NAV: Mulighetenes aktør

  1. Jeg ser atter en gang at jeg tok et riktig valg da jeg følte at det jeg hadde lært på skolen ikke var forenelig med det å jobbe for NAV. Det jeg som skjer nå er at de som jobber som saksbehandlere, holder kurs etc. ikke kan levere som forventet. Når man ikke klarer det blir man lei og utbrent. (Flere sykemeldte ) De som mottar tjenester fra NAV får enda en god grunn til å hate NAV som pesten tross for rimelig kaffe på messer.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s