Hvis jeg sa at ut av ca. 280 tidligere DUJSK deltakere som er i jobb så har disse stillingene kommet gjennom minst 38 forskjellige kanaler; Ville du blitt overasket? Ville du trodd det var løgn? Du skal få lov til å være overasket, men løgn er det ikke. I 2015, og dette tøffe markedet, så er det ikke lengre slik at alle får jobb gjennom en utlyst stilling på finn.no eller nav.no, ei heller gjennom et bemannings/vikarbyrå. For å sikre at du får jobb må du faktisk ta alle kanaler i bruk. Man høster som man sår, ikke sant?

Nå som nye kurstider for DUJSK er lagt ut for private jobbsøkere så er det naturlig å skrive en liten tekst om jobbsøking og ikke minst en tekst rundt hva vi fokuserer på gjennom Det unike jobbsøkerkurset.

styrkerFolk blir forundret når jeg sier at noe av det minst viktigste for en jobbsøker er hvordan CV og søknad ser ut. Jeg antar faktisk at du som leser er flink nok til å finne ut av dette selv og at du heller ikke har behov for å bli umyndiggjort med at du må gå pent kledd på intervjue, for all del komme på tiden og at du må ha et fast håndtrykk. Disse tingene er opplagte og disse tingene kaster vi ikke bort tiden på gjennom DUJSK samlingene.

Gjennom DUJSK programmet velger vi heller å fokusere på det som virkelig betyr noe. Det som virkelig er med på å gjøre at du finner en passende jobb, og det som virkelig gjør at du blir bedre enn andre jobbsøkere. «Bedre enn andre jobbsøkere» høres kanskje litt teit ut, men slik som markedet er i dag så handler det ikke bare om å være den beste kandidaten. Det handler vel så mye om å være den beste jobbsøkeren. Inntil du forstår det og baserer din strategi på det, så gjør du ikke annet en å la tilfeldighetene være i kontroll. Du kan likeså godt kjøpe et par skrapelodd på Narvesen i håp om å vinne en million eller to.


Hva ser vi på gjennom DUJSK

Den store planen
Ikke en eneste jobbsøker jeg har møtt ila 2015 har hatt en god nok plan for hvordan en skal oppnå målet sitt om ny jobb. Ikke en eneste jobbsøker jeg har møtt ila 2015 har hatt en plan som gjør at en selv er i kontroll….
Litt merkelig, i og med at vi er så vant med å planlegge alle andre viktige ting i livet vårt som bryllup, ferie, oppstart av ny bedrift osv. Ville tro det å finne seg en jobb også er viktig.. Derfor bruker vi mye tid på dette med planen og hvordan du må ta alle metoder / kanaler i bruk for å finne deg en ny jobb. Vi har definert 5 hovedkanaler som leder en jobbsøker til ny jobb, og som du leste i innledning så er det opp til 38 kanaler totalt (Kanskje flere) som kan tas i bruk. Dette fokuserer vi mye på gjennom DUJSK og det er først når du har planen på plass, og følger den, at du kan begynne å forvente resultater.

For sikkerhetsskyld: «Jeg har notert at jeg har søkt på 89 jobber» eller «jeg prøver å sende 1 søknad per dag.» Dette er ikke en plan eller del av en plan.

Det grå stillingsmarkedet
Om du tror at åpne søknader er godt nok eller at det viser at du gjør det lille ekstra så har jeg en ting å si: Glem det. Åpen søknad er like 1990 tallet som det en Walkman er og litt underlig at karriereveileder rundt forbi i landet ikke har forstått dette. Antar at de ikke fortsatt bruker Walkman… Gjennom DUJSK ser vi på hvordan du virkelig kan nå ut til stillingene som enten ikke blir utlyst eller som enda ikke er utlyst. Det virker, det gir resultater, det gir jobbsøkerlivet mening og det er gøy.

60% større mulighet når du først kommer på intervju
winning lineTenk om du hadde 60 meters forsprang på Usain Bolt i en 100 meter? Du ville faktisk kommet i mål før han, uansett hvor mye raskere og bedre han er enn deg. Så tenk deg at du har samme forsprang på andre jobbsøkere når du kommer på intervju. Hadde ikke det vært noe? Gjennom DUSJK så går vi gjennom 3 ting som gjør at du får dette forspranget på dine jobbsøkende konkurrenter, og om du trenger bevis så er resultatene følgende: Intervju til ansettelsesratio på 8,7.

For sikkerhets skyld:
Om du tror dette har noe med hvilke spørsmål du spør på intervjuet, hvordan du går kledd eller om du sier ja til en kaffe når du blir tilbudt så er svaret Nei. Svaret er faktisk nei, nei, nei og atter nei.

Motivasjonen
Motivasjonen som jobbsøker er viktigere enn noen gang og desto tøffere markedet blir, desto viktigere er motivasjonen. Derfor bruker vi en del tid på dette slik at nettopp du kan finne motivasjonen, beholde den og stå på helt til du er i mål. Tenk om du ga opp en måned før du hadde kommet i mål? Tenk på det du.

The magnificent seven
Når DUJSK er ferdig så har du fått mulighet til å ta til deg 7 viktigste aspektene som gjør at du stiller sterkere enn noen andre innenfor ditt felt. «The magnificent seven» har vi valgt å kalle det. Disse 7 aspektene er noe jeg verken skriver om konkret eller snakker om konkret. Dette skal nemlig være kun for dem som er med på DUJSK. Ikke alle klarer å ta til seg alle 7, men det gjør ikke noe. Tar man til seg det man kan og det man har tro på så stiller man uansett sterkere enn alle andre.


Sist men ikke minst. DUJSK er for flinke mennesker som har mistet jobben det siste året eller som mister jobben i nærmeste framtid. Bare det å være i lag med 10 andre jobbsøkere på ditt nivå vil gi deg motivasjon, tro og kompetanse. Som jeg alltid sier: Mye bedre å være jobbsøker i lag med 10 andre flinke mennesker enn bare å ha seg selv og kaffekoppen.

Informasjon om DUJSK, som kanskje blir de eneste privatkursene av DUJSK i vinter, finner du på bloggen eller på www.ogsnorway.com. Ønsker du mer info så sender du oss en email slik at vi kan sende dette til deg inkludert pris osv.

Plassen går veldig raskt så dette er ikke noe du kan la ligge til neste år eller nærmere jul, men slik er det også med jobbsøking. Man må «være på», ta raske beslutninger og ikke minst gjøre det lille ekstra for å komme i mål. Kanskje DUJSK for deg er det lille ekstra som skal til. Har vært det for 270 + andre så langt i år.

PS. Lurer du på om du får kursdiplom eller bevis etter vi er ferdige så tror jeg ikke DUJSK er for deg, ei heller tror jeg du jobbsøking handler om 🙂

bolt

Erik Falk Hansen
Daglig Leder OG-S AS
efh@ogsnorway.com

One thought on “Like god jobbsøker som Usain Bolt er sprinter?

  1. Hei En skrivefeil i siste setning Pappa

    Sendt fra min iPhone

    > Den 23. nov. 2015 kl. 17.37 skrev Erik Falk Hansen- Sier det som det er : > > >

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s