Mye av den informasjonen og de tipsene vi formidler gjennom våre omstillingsprogram og jobbsøkerkurs er basert på detaljert statistikk og undersøkelser utført. Å gjøre det på noen annen måte ville rett og slett vært galt over alle deltakerne. Vanligvis er slike statistikker noe vi ikke i det hele tatt deler med hele markedet ettersom våre funn ofte kan gi et konkurransefortrinn til dem som er med på programmet. I dag velger vi derimot å dele.

Den siste tiden har det vært flere debatter i medier og sosiale medier rundt hvor åpen en jobbsøker skal være i forhold til det å markedsføre seg selv som «ledig på markedet». Debatten vil ingen ende ta jeg har selv hatt mye meninger om dette. I dag derimot skal jeg legge mine meninger til side og legge fram statistikken rundt om man burde markedsføre på sin LinkedIn profil at en er ledig på markedet.

synligVi har valgt å fokusere på rekrutteringsbransjen. Det er fordi dette ofte er mennesker som søker proaktivt etter kandidater gjennom for eksempel LinkedIn, mens arbeidsgivere derimot, har en tendens til å fokusere på annonsert rekruttering. I tillegg er andelen ansettelser gjennom eksterne aktører såpass stor at det igjen var naturlig å fokusere på disse aktørene.

Info om undersøkelse:

  • Utført: Høsten 2015 (september – november)
  • Antall: 340 personer innenfor rekrutteringsbransjen
  • Område: Oslo og Akershus, Rogaland, Hordaland og Sørlandet

For at statistikken skulle være så tellende som overhodet mulig valgte vi å snakke med alle typer rekrutteringsaktører delt inn som følger:

Hodejegere / Executive Search Bedrifter
Dem som ofte rekrutterer til leder og spesialiststillinger og som jobber på eksklusive og delvis forhånds betalte oppdrag for kunde

Rekrutteringsbedrifter
Dem som driver med fast rekruttering for alle typer stillinger, men som ofte jobber i konkurranse med andre aktører på en og samme stilling

Vikarbyrå
Dem som arbeider med å leie ut vikarer til midlertidig stillinger som er ledige på grunn av sykdom, permisjon o.l

Konsulentbyråer
Dem som leier ut konsulenter, ofte ledere og spesialister, til langsiktige konsulentoppdrag

undersøkelse base


Undersøkelse

Vi spurte  en rekke spørsmål gjennom denne undersøkelsen og alle fikk samme valgmuligheter.

Spørsmål 1: Er det generelt sett negativt eller positivt å skrive at man er ledig for nye utfordringer eller lignende?

undersøkelse 2

Uavhengig av type rekrutteringsaktør så sier over 50% at det er positivt (Se ja) å skrive “ledig” eller lignende

Spørsmål 2: Tenker du at en kandidat som er ledig på markedet er mindre attraktiv enn en kandidat som er i arbeid?

ikke ledig

Spørsmål 3: Hvor ofte søker du etter kandidater med søkeord som “ledig” når du er på jakt etter en kandidat?

Undersøkelse 5

For oss som skal formidle de beste rådene til jobbsøkere så er det som sagt veldig viktig at vi gjøre våre undersøkelser. Om statistikken taler for seg selv eller ikke får være opp til en hver enkelt å bestemme, men la oss se på noen fakta helt til slutt:

  1. Flertallet hos alle de 4 forskjellige målgruppene sier at det er positivt å skrive at man er ledig. Fra 54% hos Hodejegere til 99% hos vikarbyråer.
  2. Flertallet, uavhengig av bransje sier at det ikke er negativt at  man er ledig på markedet. Fra 66% utenfor oljen til 84% innenfor oljen.
  3. Arbeidsgivere som rekrutterer direkte bruker ofte annonsering som formidlingskanal av stillinger, dvs. de gjør ikke proaktive søk. Da er det naturlig at en jobbsøker i henhold til denne problemstillingen (Skrive ledig eller ikke) retter seg etter rekrutteringsbransjen, en bransje som ofte arbeider med proaktive søk.

Til syvende og sist så må det være opp til hver enkelt hvordan man ønsker å fremstå i sosiale medier som jobbsøker. Vi kan bare formidle statistikken vi har tilgjengelig og bruker ikke så altfor høye matematisk evner til å komme med våre råd.

Og er du i tvil, her er hva bransjen sa totalt sett om man vil rekruttere noen som ikke er i jobb eller ikke:

koreanske jævel

Som alltid ønsker vi alle jobbsøkere masse lykke til og vil med dette benytte anledningen til å takke alle rekruttere for deres innspill og ikke minst studentene ved Sankt Olav Videregående Skole for hjelpen med denne undersøkelsen.

Erik Falk Hansen

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s