Mye snakk om dette med å ta seg tid til å svare alle søkere og som vi vet; Det og ikke få svar på søknad er en stor frustrasjon hos jobbsøkere der ute. Bedrifter som selv velger og ikke svare gjør seg selv bare en stor bjørnetjeneste, spesielt med tanke på Employer Branding. Det samme gjelder rekrutteringsselskap. De selskapene som ikke svarer alle søkere gjør ikke jobben sin og tar seg betalt av oppdragsgiver for å ødelegge deres Employer Branding (satt litt på spissen) Så da er det deilig å se slike svar som dette….

the best

Tusen takk for søknaden din på stilling hos oss. Vi fikk mange søknader på de to stillingene vi hadde ute, og nivået på kandidatene var svært høyt. Vi er glade og ydmyke for at stillingene appellerte til såpass mange, og vi har latt oss imponere over all den kompetansen som finnes der ute.

I søknadsbunken var det mange kandidater som uten tvil kunne ha gjort en god jobb hos oss, og som vi gjerne skulle hatt som kolleger fremover. Vi skulle ønske vi kunne ansatt 100 av dere, men dessverre skal vi kun ha to stykker denne gangen. Vi er derfor nødt til å avvise kandidater som i andre sammenhenger hadde kommet rett til intervju hos oss.

Dessverre vil du ikke bli kalt inn til intervju i denne runden. Selv om vi fikk veldig mange søknader, har samtlige søknader blitt lest av minst tre personer hos oss, og vi har gjort grundige vurderinger. På grunn av søkermengden har vi dessverre ikke mulighet til å gi dere individuelle tilbakemeldinger, men jeg vil likevel gi noen generelle tilbakemeldinger til dere alle:

Søk stillinger som er en god match med deres kompetanse – og erfaringsprofi

Svært mange av dere har sterke CVer, og har skrevet gode og motiverte søknader. For å klare og velge ut kandidater, har vi vært svært spisse i kriteriene for hva vi ser etter, og har dermed silt ut mange kandidater som bare har marginalt feil profil for oss.

Det er bedre å sende 5 gode søknader på 5 relevante stillinger, enn 50 masseproduserte søknader

En del av dere har kun sendt CV, og ikke søknadsbrev. I et sterkt søkerfelt, er dette i praksis det samme som ikke å søke, da dere med denne strategien gir klart uttrykk for at dere egentlig ikke bryr dere noe særlig om jobben. Har du kun sendt CV, har du derfor blitt vurdert til laveste karakter hos oss, selv om CVen isolert sett kunne vært god nok sammen med et godt søknadsbrev. En del av dere har også sendt søknadsbrev som åpenbart er masseproduksjon, noe som også gir lav score. Det er helt ålreit å ha noen standardparagrafer i søknadsbrevene, men en god søknad er helt sentral for å bli vurdert for stillingen. Et godt søknadsbrev knytter CVen din sammen med utlysningsteksten vår, og beskriver hvorfor du tror du er en god match for stillingen basert på din erfaring og kompetanse. I tillegg bør det stå noe om hvorfor du er interessert i / engasjert i stillingen. Dersom du synes det er vanskelig å knytte CVen til utlysningen, eller å beskrive hvorfor du er engasjert, er dette gode indikatorer på at du egentlig søker på feil stilling.

 Mange av dere er overkvalifiserte

Problemet med å søke på en stilling du strengt tatt er overkvalifisert til, er at vi anser risikoen for at du forsvinner ut igjen relativt raskt som ganske stor. Selv om du sikkert kunne ha gjort en svært god jobb hos oss, vil vi tro at du egentlig er på jakt etter noe annet, og at du takker ja til en annen stilling så snart dette dukker opp. Vi ønsker oss først og fremst folk som ønsker å være hos oss over tid, og som kan utvikle seg sammen med oss.

Studenter: Dersom dere trenger jobb til sommeren, bør dere ikke søke jobber med snarlig tiltredelse

Flere av dere går på studier, og er ikke ferdige før til sommeren. Da er det ingen vits i å søke stilling nå, med mindre det går klart frem av utlysningen at det er mulig å starte når dere er ferdig uteksaminert.

 Vi takker for innsatsen og tiden deres, og ønsker dere all mulig lykke til videre i jobbsøkingen!

Mvh

Ole Henrik Hannisdahl
Daglig leder
Grønn Kontakt

All kredit til Ole Henrik Hannisdahl i Grønn Kontakt. Slike svar gjør at deres bedrift får en Employer Branding så til de grader sterkere enn dem som ikke svarer. Dessuten viser du / dere at dere er en bedrift som tar mennesker seriøst. All respekt

Over and out

Erik

 

One thought on “For et godt svar til jobbsøkere dette er

  1. For et fantastisk godt svar! Herregud, jeg hadde blitt glad for de første to avsnittene, jeg. Alt er bedre enn å ikke høre noe som helst!

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s